MotionDesigner ®
Logowanie użytkownika
Użytkownik
{{vm.firstName}} {{vm.name}}
{{vm.email}}
Koszyk
Ten projekt został sporządzony w kraju, w którym oferowany jest inny asortyment.
Uwaga: Zmiana w tym kraju zmienia dostępne produkty, a odrzucenia nie są już ważnymi wpisami.

Czy chcesz kontynuować?
{{vm.message}}
{{vm.message}}

Nota prawna

item Polska Sp. z o.o.
ul. Piołunowa 20
54-530 Wrocław

Tel.: +48 / 71 / 788 57 00
Fax: +48 / 71 / 788 57 20

E-Mail: info(at)item24.pl
Internet: www.item24.pl

NIP: PL8971704044
REGON: 020039877
KRS 0000232430
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Vl Wydział Gospodarczy

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
D- 42699 Solingen

Telefon: +49 / 212 / 65 80 -300
Faks: +49 / 212 / 65 80 -310
E-mail: info(at)item24.de


Prawnie określone dane zgodnie z §5 Ustawy o uslugach telekomunikacyjnych (TMG):
Sąd prowadzący rejestr Wuppertal, rejestr handlowy HRB 14912
Numer podatku obrotowego zgodnie z § 27a Ustawy o podatku obrotowym: DE 120 959 471

Prezes:
Stephan Buchmann, Dr. Heiner Giese, Waldemar Kurtz, Thomas Neller

© ® ™ Prawa autorskie:
Wszystkie zdjęcia i teksty podlegają prawu autorskiemu item Industrietechnik GmbH.
Wykorzystywanie i publikowanie tylko za wyrażną pisemną zgodą. item jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

A.Administrator danych osobowych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w ramach strony internetowej zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
D-42699 Solingen

Tel.: +49 / 212 / 65 80- 300
Internet: http://www.item24.de
e-Mail: [email protected]

Nasz inspektor ochrony danych:

Pan Thorsten Krebs * E-Mail: [email protected]

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy o zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych (zwanych dalej w skrócie „danymi”).

B.Przetwarzanie danych osobowych

W ramach eksploatacji naszej strony internetowej przetwarzamy dane. Przetwarzanie danych obejmuje również ich ujawnianie przez przekazywanie.

Jeśli chodzi o przesyłanie danych do USA, obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, czyli EU-US Privacy Shield. W tej decyzji Komisja potwierdziła, że gwarancje dotyczące przekazywania danych do USA na podstawie EU-US Privacy Shield odpowiadają standardom ochrony danych osobowych obowiązującym w Unii Europejskiej. Jeśli przekazujemy dane do USA, oznaczyliśmy udział naszego usługodawcy w EU-US Privacy Shield.

W poniższym zestawieniu przedstawione zostały pobierane w poszczególnych przypadkach dane, cele przetwarzania, podstawy prawne, odbiorcy oraz informacje o przekazywaniu danych do państw trzecich:

a)Plik dziennika

Protokołujemy Państwa wizyty na naszych stronach internetowych. Są przy tym przetwarzane następujące dane: nazwa otwieranej strony, data i godzina wywołania strony, przesyłana ilość danych, typ i wersja przeglądarki, wykorzystywany przez Państwa system operacyjny, referer URL (poprzednio odwiedzana strona internetowa), Państwa adres IP oraz dostawca. Jest to konieczne do zagwarantowania bezpieczeństwa strony internetowej. Te dane przetwarzamy odpowiednio na podstawie naszych uprawnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. Plik dziennika jest usuwany po upływie siedmiu dni, chyba że jest on potrzebny do wyjaśnienia lub udowodnienia konkretnych przypadków naruszenia prawa, które zostały ujawnione podczas okresu przechowywania.

b)Hosting

W ramach hostingu zapisywane są wszystkie dane przetwarzane w związku z eksploatacją niniejszej strony internetowej. Jest to konieczne, by możliwa była eksploatacja strony internetowej. Te dane przetwarzamy odpowiednio na podstawie naszych uprawnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. W celu udostępnienia naszej oferty internetowej korzystamy z usług dostawców hostingowych, którym przekazujemy wymienione powyżej dane.

c)Nawiązanie kontaktu

Jeśli nawiązują Państwo kontakt z nami, Państwa dane (nazwisko, dane kontaktowe i dalsze informacje, o ile zostaną przez Państwa podane), a także Państwa wiadomość będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z opracowaniem i realizacją Państwa zapytania. Te dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO lub art. 6 ust. 1 f) RODO w celu realizacji Państwa zapytania.

d)Newsletter

Oferujemy wysyłkę naszego newslettera, aby mieć możliwość regularnego przesyłania Państwu informacji dotyczących naszego przedsiębiorstwa oraz naszej oferty. W przypadku zgłoszenia do newslettera przetwarzamy przy tym podane przez Państwa dane (adres e-mail oraz inne dobrowolnie udzielone informacje).

Przesyłanie newslettera po zgłoszeniu następuje na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

Przy zgłoszeniu do naszego newslettera wykorzystujemy tzw. procedurę double opt-in. Aby zapobiec nadużyciom, po otrzymaniu Państwa zgłoszenia przesyłamy e-mail, w którym prosimy o potwierdzenie zgłoszenia. Aby możliwe było udowodnienie zgodności procesu zgłaszania z wymogami prawnymi, Państwa zgłoszenie zostanie zaprotokołowane. Zapisywany jest czas zgłoszenia i potwierdzenia, a także adres IP. Do wysyłki newslettera korzystamy z usług usługodawcy, któremu przekazujemy wyżej wymienione dane.

Dane są następnie przekazywane na serwery usługodawcy w Kanadzie. Zachowanie przez Kanadę odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zostało potwierdzone przez decyzję Komisji Europejskiej.

e)Konto klienta

Jeśli otwierają Państwo konto klienta, wyrażają Państwo tym samym zgodę na zapisywanie Państwa danych podstawowych (nazwisko, adres, adres e-mail, numer konta bankowego), a także danych dotyczących korzystania (nazwa użytkownika, hasło) oraz innych dobrowolnie udzielonych informacji. Dzięki temu możemy zidentyfikować Państwa jako klienta i mamy możliwość zarządzania Państwa zamówieniami. Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. W celu realizacji Państwa rejestracji korzystamy z usługodawcy w Kanadzie, któremu przekazujemy wymienione dane. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, Kanada zapewnia odpowiedni stopień ochrony.

f)Realizacja zakupu

Przetwarzamy Państwa dane zamówienia w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży. Przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO.

Przekazujemy Państwa dane osobowe przedsiębiorstwom, którym zlecamy dostawę. Jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, przekazujemy przedsiębiorstwu, któremu zlecona została realizacja dostawy dodatkowo Państwa adres e-mail lub numer telefonu w celu uzgodnienia terminu dostawy (awizo).

Przekazujemy Państwa dane dotyczące transakcji (nazwisko, data zamówienia, rodzaj płatności, data wysyłki i odbioru, kwota i odbiorca płatności, ew. dane bankowe lub dane karty kredytowej) dostawcy usług płatniczych, wyznaczonemu do realizacji płatności.

g)Analiza strony internetowej i marketing

Aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji, wykorzystujemy tak zwane pliki cookies. Są to niewielkie pakiety danych, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i wymieniane z innymi dostawcami. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies są usuwane bezpośrednio po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies). Inne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie na naszej stronie (trwałe pliki cookies).

Mogą Państwo usunąć zapisane na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies i dokonać takich ustawień w przeglądarce, by zapobiec zapisywaniu plików cookies.

W takim przypadku być może konieczne będzie ponowne dokonywanie pewnych ustawień przy każdej wizycie na tej stronie internetowej i może to wpłynąć negatywnie na niektóre funkcje.

Wykorzystujemy pliki cookies w związku z następującymi funkcjami:

aa)Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi oferowanej przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Google stosuje przy tym określone pliki cookies. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP) są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Wykorzystujemy zapisane informacje do analizowania Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla właściciela strony internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Uzyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie naszego nadrzędnego interesu, jakim jest optymalne wprowadzenie na rynek naszej oferty internetowej zgodnie z art.6 ust. 1 f) RODO. Google w żadnym wypadku nie pozwiązuje Państwa adresu IP z innymi danymi Google.

Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. W związku z tym adresy IP są skracane przed przesłaniem na serwer w USA. Tym samym zasadniczo wykluczone jest bezpośrednie odniesienie zapisanych danych do konkretnej osoby. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer w USA i tam skracany.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się pobieraniu danych ze skutkiem na przyszłość, korzystając z dodatku dezaktywacyjnego dla przeglądarek od Google Analytics, dostępnego tutaj

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Firma Google jest certyfikowana zgodnie z:

www.privacyshield.gov/participant

Dodatkowo należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi wykorzystywania danych przez Google w sieci partnerskiej Google:

www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się na stronie: policies.google.com/privacy

bb)Eloqua

Na naszej stronie internetowej przy rejestracji/logowaniu oraz wysyłce wiadomości e-mail korzystamy z usługi analitycznej Eloqua oferowanej przez Oracle Corporation, Redwood City, CA, USA („Eloqua”). Eloqua umożliwia nam analizowanie korzystania z naszej strony internetowej i ulepszanie jej. Wiadomości e-mail wysyłane z wykorzystaniem Eloqua wykorzystują technologie trackingu. Umożliwia nam to poznanie Państwa zachowania w związku z odczytywaniem wiadomości e-mail i stwierdzenie, czy na przykład wiadomości e-mail są otwierane i z jakich linków Państwo korzystają. W celu realizacji tej usługi, Eloqua stosuje trwałe pliki cookies. Te pliki cookies zbierają informacje dotyczące Państwa zachowania jako użytkownika naszej strony internetowej. Informacje zbierane przez pliki cookies na naszej stronie internetowej są widoczne tylko dla nas i nie dzielimy się nimi z Oracle ani z innymi użytkownikami systemu Eloqua. Opisany sposób przetwarzania danych jest realizowany na podstawie naszego nadrzędnego interesu, jakim jest optymalne wprowadzenie na rynek naszej oferty internetowej zgodnie z art.6 ust. 1 f) RODO.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się pobieraniu danych ze skutkiem na przyszłość, korzystając z następującego linku www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych przez Eloqua znajduje się na stronie: www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html

h)Włączanie treści zewnętrznych

Wykorzystujemy dynamiczne treści zewnętrzne, aby zoptymalizować prezentację oraz ofertę na naszej stronie internetowej. Podczas wizyty na stronie internetowej, za pomocą API wysyłane jest automatyczne zapytanie na serwer danego dostawcy treści, przy czym przesyłane są określone dane z dziennika (np. adres IP użytkownika). Następnie dynamiczna treść jest przesyłana na naszą stronę internetową i prezentowana na niej.

Wykorzystujemy zewnętrzne treści w związku z następującymi funkcjami:

Włączanie filmów na YouTube

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy filmy zamieszczone na portalu YouTube, YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). Podczas odtwarzania filmów dane dziennika są przekazywane na serwer YouTube w USA. Ten sposób przetwarzania jest realizowany na podstawie naszego nadrzędnego uprawnionego interesu, jakim jest optymalne wprowadzenie na rynek naszej oferty zgodnie z art.6 ust. 1 f) RODO.

Firma YouTube jest certyfikowana zgodnie z: www.privacyshield.gov/participant

Więcej informacji na stronie: policies.google.com/privacy

i)Dalsze funkcje naszej strony internetowej

Zatrudniamy agencje, realizujące dla nas kampanie reklamowe, zawierające dane osobowe. Dane osobowe są przekazywane stronom trzecim w celu realizacji umowy wyłącznie jeśli jest to konieczne.

C.Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów ich przetwarzania, lub do czasu odwołania przez Państwa udzielonej wcześniej zgody. Jeśli konieczne jest przestrzeganie obowiązków przechowywania, okres przechowywania określonych danych może wynosić do 10 lat, niezależnie od celów przetwarzania.

D.Prawa osób, których dotyczą dane

a)Prawo do informacji

Na życzenie w każdej chwili mogą Państwo nieodpłatnie uzyskać informację o wszystkich dotyczących Państwa danych osobowych, jakie zostały u nas zapisane.

b)Prawo do poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania (zablokowania), sprzeciwu

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych lub jeśli dane te nie są już prawidłowe, po otrzymaniu odpowiedniego polecenia usuniemy lub zablokujemy dane, albo dokonamy niezbędnej korekty (o ile jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem). Dotyczy to również sytuacji, w której dane mogą być przez nas przetwarzane w przyszłości tylko w ograniczonym zakresie.

c)Prawo do przenoszenia danych

Na wniosek udostępnimy Państwu Państwa dane w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie, tak aby na życzenie mogli Państwo przekazać te dane innemu administratorowi.

d)Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:

(https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).

e)Prawo odwołania zgody ze skutkiem na przyszłość

Udzielone zgody mogą Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem do momentu odwołania.

f)Ograniczenia

Powyższe prawa nie obejmują danych, w przypadku których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dotyczą, na przykład jeśli zostały zanonimizowane do celu analizy. Udzielanie informacji, usuwanie, blokowanie, poprawianie lub przekazywanie innemu przedsiębiorstwu jest możliwe w odniesieniu do tych danych, jeśli udostępnią nam Państwo dodatkowej informacje, które umożliwią nam identyfikację.

g)Korzystanie z praw osób, których dotyczą dane

W przypadku pytań w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, a także w celu uzyskania informacji, poprawiania, blokowania, wyrażenia sprzeciwu lub usuwania danych lub też życzenia przekazania danych innemu przedsiębiorstwu, prosimy zwracać się na adres [email protected]

E.Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych do nas danych, korzystamy z szyfrowania SSL. Tego rodzaju zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po prefiksie „https://” w linku do strony na pasku adresu Państwa przeglądarki. Niezaszyfrowane strony wyświetlane są jako „http://”.

Dzięki szyfrowaniu SSL wszelkie dane, jakie przesyłają Państwo na naszą stronę internetową – na przykład przy zapytaniach lub logowaniu – nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

W przypadku, gdy chcą Państwo nawiązać z nami kontakt przez e-mail, pragniemy zwrócić uwagę, że nie możemy zagwarantować poufności przekazywanych informacji. Treści wiadomości e-mail są zasadniczo podczas przesyłania narażone na ataki szpiegowskie nieupoważnionych osób trzecich.

Ładowanie…